Skip content

CBHO homepage

De volgende beslissingen kunnen aan het College worden voorgelegd:

 • (Instellings-)Collegegeld of examengeld
 • FinanciĆ«le ondersteuning uit profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Vrijstellingen op grond van andere diploma's
 • Decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • Overtreding van de huis- en orderegels
 • Beslissingen van het CBE

CBHO actueel…

Recente Uitspraken

 • Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Utrecht, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing haar wegens het niet tijdig voldoen aan de toelatingseisen (betaling collegegeld) niet in te schrijven voor het studiejaar 2015-2016, kennelijk ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van de Universiteit van Tilburg, waarbij het bezwaar van appellant tegen het verschuldigd zijn van het instellingscollegegeld, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van CBE Fontys Hogescholen, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem wegens fraude een sanctie op te leggen, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van CBE NHL Hogeschool, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard