Skip content

CBHO homepage

De volgende beslissingen kunnen aan het College worden voorgelegd:

 • (Instellings-)Collegegeld of examengeld
 • FinanciĆ«le ondersteuning uit profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Vrijstellingen op grond van andere diploma's
 • Decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • Overtreding van de huis- en orderegels
 • Beslissingen van het CBE

CBHO actueel…

Recente Uitspraken

 • Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Leiden, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie Afdeling recht het hertentamen Staatsrecht ongeldig te verklaren wegens het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van CBE Technische Universiteit Delft, waarbij het beroep van appellant tegen de door de examencommissie Techniek Bestuur en Management opgelegde sanctie wegens fraude /plagiaat ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen het besluit van het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie om een individueel studieplan vast te stellen als voorwaarde voor het verlengen van de geldigheidsduur van een tentamen, ongegrond is verklaard.