Skip content

CBHO homepage

De volgende beslissingen kunnen aan het College worden voorgelegd:

 • (Instellings-)Collegegeld of examengeld
 • FinanciĆ«le ondersteuning uit profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Vrijstellingen op grond van andere diploma's
 • Decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • Overtreding van de huis- en orderegels
 • Beslissingen van het CBE

CBHO actueel…

Recente Uitspraken

 • Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, waarbij het bezwaar van appellant tegen de voorwaarden betreffende de hoogte van het verschuldigde instellingscollegegeld, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van CBE De Haagse Hogeschool waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie van de Faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid om hem een bindend negatief studieadvies voor de opleiding HBO-Rechten te geven, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van Hogeschool Rotterdam waarbij het beroep van appellante tegen de weigering van de voorzitter van de examencommissie van het Instituut voor Lerarenopleidingen om toestemming te verlenen tot een alternatieve toetsvorm voor de landelijke kennisbasistoets geschiedenis, niet-ontvankelijk is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de directeur van het Domein Business, Finance en Law, hem voor de opleiding Business Studies een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard
 • Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Van Hall Larenstein waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie BNB/T&L/LWM appellant een bindend negatief studieadvies voor de opleiding Bos- en natuurbeheer te verstrekken, ongegrond is verklaard.