Skip content

CBHO homepage

De volgende beslissingen kunnen aan het College worden voorgelegd:

 • (Instellings-)Collegegeld of examengeld
 • Financiële ondersteuning uit profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Vrijstellingen op grond van andere diploma's
 • Decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • Overtreding van de huis- en orderegels
 • Beslissingen van het CBE

CBHO actueel…

Recente Uitspraken

 • Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie zijn ‘klacht tegen de beoordeling’ wegens termijnoverschrijding niet in behandeling te nemen, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van de Universiteit Utrecht, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing hem wegens niet tijdige betaling van het collegegeld niet in te schrijven voor de opleiding geschiedenis, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van CBE Fontys hogescholen, , waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissingen van de examencommissie om hem voor de opleiding ICT namens het college van bestuur een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Rotterdam, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van de directeur van de dienst Financiën & Studentenregistratie hem wegens het niet voldoen aan de toelatingseisen niet in te schrijven voor het studiejaar 2015-2016, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van CBE NHL Hogeschool waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie bacheloropleiding Leraar Wiskunde, hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.