Skip content

CBHO homepage

De volgende beslissingen kunnen aan het College worden voorgelegd:

 • (Instellings-)Collegegeld of examengeld
 • FinanciĆ«le ondersteuning uit profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Vrijstellingen op grond van andere diploma's
 • Decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • Overtreding van de huis- en orderegels
 • Beslissingen van het CBE

CBHO actueel…

Recente Uitspraken

 • Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland tegen de beslissing van de moduleleider/examencommissie om appellante wegens onvoldoende participatie uit te sluiten van deelname aan de toetsen van de desbetreffende onderwijseenheid.
 • Beroep tegen de beslissing van CBE Erasmus universiteit Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Geneeskunde om hem niet opnieuw toe te laten tot de opleiding, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen beslissing van CBE Hogeschool Utrecht, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie haar geen extra herkansing toe te kennen voor het afstudeertraject, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Rotterdam waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de directeur van het Instituut voor Gezondheidszorg haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Rijksuniversiteit Groningen waarbij het beroep van appellant tegen de weigering van het faculteitsbestuur de bsa-norm voor hem te verlagen op grond van persoonlijke omstandigheden, ongegrond is verklaard.