Skip content

CBHO homepage

De volgende beslissingen kunnen aan het College worden voorgelegd:

 • (Instellings-)Collegegeld of examengeld
 • FinanciĆ«le ondersteuning uit profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Vrijstellingen op grond van andere diploma's
 • Decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • Overtreding van de huis- en orderegels
 • Beslissingen van het CBE

CBHO actueel…

Recente Uitspraken

 • Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Universiteit Leiden, waarbij het bezwaar van appellante tegen het haar toegekende rangnummer in het kader van de decentrale selectie voor de opleiding Geneeskunde, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de directeur van het domein Business, Finance en Law hem voor het AD programma Sociaal-Juridische Dienst een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.
 • Verzoek om een voorlopige voorziening, inhoudende dat appellant in afwachting van de beslissing op zijn beroep 2016/179 CBE wordt toegelaten tot het onderwijs van AD programma Sociaal-Juridische Dienst VT.
 • Beroep tegen beslissing CBE Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellant tegen de weigering van de Examencommissie om het onderdeel Sociaal juridisch Memo door een andere docent te laten herbeoordelen , ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellante tegen de hoogte van het verschuldigde instellingscollegegeld, ongegrond is verklaard.