Skip content

CBHO homepage

De volgende beslissingen kunnen aan het College worden voorgelegd:

 • (Instellings-)Collegegeld of examengeld
 • FinanciĆ«le ondersteuning uit profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Vrijstellingen op grond van andere diploma's
 • Decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • Overtreding van de huis- en orderegels
 • Beslissingen van het CBE
 • Verzoeken tot schadevergoeding

CBHO actueel…

Recente Uitspraken

 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Vrije Universiteit waarbij het administratief beroep tegen de beoordeling van het coschap Dermatologie, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van de Hogeschool Rotterdam waarbij het bezwaar van appellante tegen de weigering haar in te schrijven voor de opleiding Vastgoed en Makelaardij omdat niet tijdig aan alle inschrijvingsvoorwaarden is voldaan, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Open Universiteit waarbij het administratief beroep van appellant tegen de inpassingsbeschikking van de Commissie voor de Examens/Commissie vrijstelling en toelating t.b.v. de wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van CBE Hanzehogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem een sanctie op te leggen wegens plagiaat, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de directeur van het domein Business, Finance & Law hem voor de opleiding Bedrijfseconomie een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.