Skip content

CBHO homepage

De volgende beslissingen kunnen aan het College worden voorgelegd:

 • (Instellings-)Collegegeld of examengeld
 • FinanciĆ«le ondersteuning uit profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Vrijstellingen op grond van andere diploma's
 • Decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • Overtreding van de huis- en orderegels
 • Beslissingen van het CBE

CBHO actueel…

Recente Uitspraken

 • Beroep tegen de beslissing van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van de voorzitter van het Domein Techniek om appellant bij wijze van ordemaatregel voor een periode van 6 maanden de toegang tot de gebouwen en terreinen te ontzeggen wegens ontoelaatbaar gedrag tijdens een eerdere beroepsprocedure, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CvB van de Christelijke Hogeschool Windesheim waarbij het bezwaar tegen de beslissing de inschrijving van appellant tussentijds te beĆ«indigen wegens het niet tijdig betalen van het Collegegeld, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen het besluit van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem uit te schrijven per 18-9-2015 en hem per die datum te ontheffen van de verplichting tot het betalen van collegegeld, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen het besluit van het de Open Universiteit, waarbij het beroep van appellante tegen de weigering van verweerder het studie-pad/de cijferlijst behorende bij het mastergetuigschrift Rechtsgeleerdheid aan te passen, ongegrond is verklaard.