Skip content

CBHO homepage

De volgende beslissingen kunnen aan het College worden voorgelegd:

 • (Instellings-)Collegegeld of examengeld
 • FinanciĆ«le ondersteuning uit profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Vrijstellingen op grond van andere diploma's
 • Decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • Overtreding van de huis- en orderegels
 • Beslissingen van het CBE
 • Verzoeken tot schadevergoeding

CBHO actueel…

Recente Uitspraken

 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Technische Universiteit Delft waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie haar wegens fraude/plagiaat voor een jaar uit te sluiten van tentamens, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beoordeling van haar scriptie ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van De Haagse Hogeschool waarbij het bezwaar van appellant tegen de (hoogte van) het instellingscollegegeld, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de opleiding CommerciĆ«le Economie om haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.