Skip content

CBHO homepage

De volgende beslissingen kunnen aan het College worden voorgelegd:

 • (Instellings-)Collegegeld of examengeld
 • FinanciĆ«le ondersteuning uit profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Vrijstellingen op grond van andere diploma's
 • Decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • Overtreding van de huis- en orderegels
 • Beslissingen van het CBE
 • Verzoeken tot schadevergoeding

CBHO actueel…

Recente Uitspraken

 • Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar van appellant tegen het aan hem toegekende rangnummer in het kader van de selectie ten behoeve van de bacheloropleiding Industrieel Ontwerp, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Tilburg waarbij het administratief beroep tegen de beslissing van de Examencommissie van de Tilburg School of Economics and Management dat geen beoordeling wordt vastgesteld voor het tentamen Research Skills en appellant wordt uitgesloten van de eerstvolgende tentamengelegenheid voor dat onderdeel, ongegrond wordt verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van 12 maart 2018 waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie hem niet toe te laten tot het afstudeertraject, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van Christelijke Hogeschool Windesheim waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de opleiding Godsdienst en Pastoraal Werk om het verzoek van appellant om verlening van de termijn van afstuderen in het studieprogramma Azusa af te wijzen, ongegrond is verklaard.