Home

Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een onafhankelijk rechtscollege. Een student aan een hogeschool of universiteit kan bij het CBHO in beroep gaan als hij het niet eens is met een beslissing van zijn onderwijsinstelling. Het CBHO doet een uitspraak over de zaak, waarna geen hoger beroep meer mogelijk is.