Skip content

CBHO homepage

De volgende beslissingen kunnen aan het College worden voorgelegd:

 • (Instellings-)Collegegeld of examengeld
 • FinanciĆ«le ondersteuning uit profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Vrijstellingen op grond van andere diploma's
 • Decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • Overtreding van de huis- en orderegels
 • Beslissingen van het CBE
 • Verzoeken tot schadevergoeding

CBHO actueel…

Recente Uitspraken

 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van 12 maart 2018 waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie hem niet toe te laten tot het afstudeertraject, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van Christelijke Hogeschool Windesheim waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de opleiding Godsdienst en Pastoraal Werk om het verzoek van appellant om verlening van de termijn van afstuderen in het studieprogramma Azusa af te wijzen, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie van de Faculteit Technologie, Innovatie e& Samenleving om hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Bouwkunde, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep van appellant tegen de weigering hem vrijstelling te verlenen voor het onderdeel Massamedia en communicatie in het kader van de lerarenopleiding tweede graad Maatschappijleer, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van de directeur van de dienst Administratie, Informatievoorziening en Control om hem niet in te schrijven voor de opleiding Wiskunde, ongegrond is verklaard.