Skip content

Aangesloten instellingen

Ingevolge hoofdstuk 7 titel 2 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) vallen alle bekostigde universiteiten en hogescholen in de zin van artikel 1.2, eerste lid , onderdeel a, van de WHW, onder de jurisdictie van het College.

Bijzondere instellingen kunnen, met toestemming van de minister van OCW, op grond van hun levensbeschouwelijke overtuiging, een eigen college van beroep bijzonder onderwijs instellen (artikel 7.68 WHW).

Vooralsnog heeft het College geen bericht ontvangen dat instellingen van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt.