Skip content

Dinsdag 13 maart 2018

(Incidentele zittingsdag)

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2018/054.1 – Verzoek tot een voorlopige voorziening om in afwachting van de beslissing op administratief beroep tegen de opgelegde schhorsing het onderwijs en de co-schappen te kunnen vervolgen.

10.00 uur 2018/054.1