Skip content

Donderdag 1 februariĀ 2018

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/146 – Beroep tegen de beslissing van de Universiteit Maastricht waarbij het bezwaar van appellant tegen de afwijzing van zijn verzoek om een uitkering ten laste van het Profileringsfonds wegens studievertraging, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/179/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Tilburg waarbij het administratief beroep van appellant tegen de weigering te verklaren dat de door hem behaalde studieresultaten een onbeperkte geldigheidsduur hebben, niet-ontvankelijk is verklaard.
  • Zaak 2017/190 – Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar tegen de hoogte van het verschuldigde instellingscollegegeld, deels gegrond is verklaard. Tevens verzoek schadevergoeding.

14.30 uur 2017/146
15.00 uur 2017/179/CBE
15.30 uur 2017/190
16.00 uur 2017/240.4