Skip content

Donderdag 1 maart 2018

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/241/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de HKU waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie Kunst en Economie om hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/209/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool der Kunsten te Utrecht waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie Kunst en Economie haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Economie en Kunst, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/223/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Erasmus universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing cvan de Examencommissie ESL om haar namens de decaan van de Erasmus School of Law een bindend negatief studieadvies voor de opleiding Rechtsgeleerdheid te geven, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/245/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Erasmus universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie om haar namens de decaan van de Erasmus School of Law een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

10.00 uur 2017/241/CBE
10.30 uur 2017/209/CBE
11.00 uur 2017/223/CBE
11.30 uur 2017/245/CBE