Skip content

Donderdag 2 augustusĀ 2018

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2018/108/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Tilburg waarbij het administratief beroep tegen de beslissing van de Examencommissie van de Tilburg School of Economics and Management dat geen beoordeling wordt vastgesteld voor het tentamen Research Skills en appellant wordt uitgesloten van de eerstvolgende tentamengelegenheid voor dat onderdeel, ongegrond wordt verklaard.
  • Zaak 2018/109 – Beroep tegen de beslissing van de Universiteit Maastricht waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing hem op grond van de selectieprocedure niet toe te laten tot de opleiding Geneeskunde, ongegrond is verklaard.

14.30 uur 2018/109
15.00 uur 2018/108/CBE