Skip content

Donderdag 23 novemberĀ 2017

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/143 – Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellante om haar niet toe te laten tot (het vierde jaar) van de B-opleiding Verpleegkunde, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/145 – Beroep tegen de beslissing van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem met terugwerkende kracht uit te schrijven, ongegrond is verklaard
  • Zaak 2017/155/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het administratief beroep tegen de weigering van de examencommissie om appellante vrijstelling te verlenen voor module 7: zorginnovatie in de praktijk, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/164/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van het toelatingsonderzoek maatschappijwetenschappen in het kader van het colloquium doctumonderzoek, ongegrond is verklaard.

14.00 uur 2017/143
14.30 uur 2017/164/CBE
15.00 uur 2017/145
15.30 uur 2017/155/CBE