Skip content

Donderdag 3 mei 2018

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/248/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Erasmus universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examinator van het vak Research and writing skills in European and Internatinal Law (Erasmus School of Law) wegens het ontbreken van de beroepsgronden, niet-ontvankelijk is verklaard.
  • Zaak 2017/246/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep tegen de afwijzende beslissing van de examencommissie om hem vrijstelling te verlenen voor de stage op grond van werkzaamheden verricht voor het DeamTeam van de Technische Universiteit Delft, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/050/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beoordeling van haar scriptie ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/029/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing om haar namens de decaan een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding politics, Psychology, Law & Economics, ongegrond is verklaard.

14.00 uur 2017/248/CBE
14.30 uur 2017/246/CBE
15.00 uur 2018/050/CBE
15.30 uur 2018/029/CBE