Skip content

Donderdag 4 januariĀ 2018

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/203/CBE – Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de Erasmus School of Law om aan hem namens de --- een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/178/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Open Universiteit waarbij het administratief beroep van appellant tegen de inpassingsbeschikking van de Commissie voor de Examens/Commissie vrijstelling en toelating t.b.v. de wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/157/CBE – Beroep tegen de beslissing van CBE Hanzehogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem een sanctie op te leggen wegens plagiaat, ongegrond is verklaard.

14.30 uur 2017/203/CBE
15.00 uur 2017/178/CBE
15.30 uur 2017/179/CBE
16.00 uur 2017/157/CBE