Skip content

Donderdag 5 juli 2018

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2018/064/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de weigering door de Examencommissie van de Faculteit IT & Design hem, op grond van een eerder behaald bachelordiploma, vrijstelling te verlenen voor de onderdelen Onderzoek, Praktijleren en Trends van Blok 1, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/016/CBE – Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie van de Faculteit Technologie, Innovatie e& Samenleving om hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Bouwkunde, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/043/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Rijksuniversiteit Groningen waarbij het administratief beroep van appellant tegen het door examinator vastgestelde cijfer voor de masterscriptie Psychologie, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/077 – Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing hem voor onbepaalde tijd te schorsen, ongegrond is verklaard.

14.30 uur 2018/064/CBE
15.00 uur 2018/016/CBE
15.30 uur 2018/077
16.00 uur 2018/043/CBE