Skip content

Donderdag 7 decemberĀ 2017

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/142 – Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool Van Hall Larenstein waarbij het bezwaar van appellante tegen de verschuldigdheid van het hogere tarief instellingscollegegeld, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/152.2 – Opposante doet verzet tegen de uitspraak van het College van 5 juli 2017, CBHO 2016/259, waarbij het beroep niet-ontvankelijk is verklaard.
  • Zaak 2017/096/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Erasmus universiteit Rotterdam waarbij het verzoek van appellante tot verlenging van de geldigheidsduur, wegens het te laat indienen van de beroepsgronden, niet-ontvankelijk is verklaard.
  • Zaak 2017/162/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie om hem namens het CvB een bindend negatief studieadvies te geven voor de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/161 – Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht waarbij het bezwaar van appellante tegen het aan haar door de Selectiecommissie toegekende rangnummer in het kader van de decentrale selectie voor de opleiding Diergeneeskunde, ongegrond is verklaard.

14.00 uur 2017/096/CBE
14.30 uur 2017/152.2
15.00 uur 2017/161
15.30 uur 2017/142
16.00 uur 2017/162/CBE