Skip content

Donderdag 7 juni 2018

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/117 – Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van de Universiteit Delft, waarbij het bezwaar van appellant tegen de afwijzende beslissing van verweerder op het verzoek tot inschrijving met terugwerkende kracht per 1 september 2016 voor de opleiding Civiele Techniekongegrond is verklaard
  • Zaak 2018/012/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Leiden waarbij het administratief beroep tegen de weigering haar toe te laten tot de zij-instroom bachelor/pre-master Geneeskunde, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/023/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Vrije Universiteit waarbij het administratief beroep van appellant tegen de afwijzende beslissing van de examencommissie op het verzoek om een andere tentamengelegenheid te bieden o.g.v. functiebeperking, gegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/106/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de weigering van de Examencommissie om haar vrijstelling te verlenen voor het vak Onderwijspraktijk 4 t/m 6, ongegrond is verklaard.

13.30 uur 2017/106/CBE
14.00 uur 2017/117
14.30 uur 2018/023/CBE
15.00 uur 2018/012