Skip content

Donderdag 7 septemberĀ 2017

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/102/CBE – Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht waarbij het administratief beroep tegen (het handhaven van) de onvoldoende beoordeling van het praktijkgericht onderzoek (PGO), ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/149.1 – Verzoek om voorlopige voorziening om appellante toe te laten tot het onderwijs in afwachting van de beslissing op bezwaar tegen de weigering van de Universiteit Maastricht haar in te schrijven voor de opleiding BA International Track in Medicine. .