Skip content

Maandag 16 april 2018

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/226/CBE – Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, gegrond is verklaard, voor zover de Examencommissie is opgedragen een nieuwe beslissing te nemen.
  • Zaak 2018/013 – Beroep tegen de beslissing van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing dat hij voor het vervolg van de deeltijd-lerarenopleiding Biologie het instellingscollegeld verschuldigd is, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/020 – Beroep tegen de beslissing van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het bezwaar tegen de beslissing de inschrijving te annuleren, ongegrond is verklaard..
  • Zaak 2018/021/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de opleiding Commerciële Economie om haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

14.30 uur 2018/021/CBE
15.00 uur 2018/020
15.30 uur 2017/226/CBE