Skip content

Maandag 16 juli 2018

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2018/094 – Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van Hogeschool Inholland waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem per 1 februari 2018 in te schrijven voor de opleiding Communicatie, ongegrond is verklaard.

14.30 uur 2018/094