Skip content

Maandag 19 maart 2018

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/213/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie van de opleiding Aviation om haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/247/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de VU waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van het tentamen Cases in organisatiedynamiek, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/014/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Vrije Universiteit Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing hem een sanctie wegens fraude op te leggen, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/212/CBE – Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de directeur van het domein Business, Finance & Law hem voor de opleiding Bedrijfseconomie een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

14.30 uur 2017/213/CBE
15.00 uur 2017/212/CBE
15.30 uur 2017/247/CBE
16.00 uur 2018/014