Skip content

Maandag 20 augustus 2018

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2018/099/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing om haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/130.5/CBE – verzoek om het Engelstalige vak (Public International Law) te mogen vervangen door ander vak, dan wel het tentamen van PIL in het Nederlands af te leggen
  • Zaak 2018/092 – Beroep tegen de beslissing van de Vrije Universiteit waarbij de bezwaren van appellante tegen de non-actiefstelling en onderzoek incidentele meldingen niet-ontvankelijk zijn verklaard.
  • Zaak 2018/102 – Beroep tegen de beslissing van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij het bezwaar tegen de weigering om het betaalde collegegeld te restitueren na een voortijdige beëindiging van de inschrijving voor de Premaster Bestuurskunde, niet-ontvankelijk is verklaard.
  • Zaak 2018/134.1

13.45 uur 2018/099/CBE
14.30 uur 2018/130.5/CBE
15.00 uur 2018/092
15.30 uur 2018/102