Skip content

Maandag 21 augustusĀ 2017

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/087/CBE – Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de weigering van de Examencommissie van het Instituut Financieel Management haar een propedeusegetuigschrift te vertrekken, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/070/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het administratief beroep van appellant tegen de weigering hem vrijstelling te verlenen voor (deel-)tentamens, niet-ontvankelijk is verklaard wegens termijnoverschrijding.
  • Zaak 2017/073 – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie van het Instituut voor Financieel Management om een maatregel op te leggen wegens vermeende fraude, deels ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/075/CBE – Verzoek om schadevergoeding wegens studievertraging ten gevolge van een onrechtmatig besluit van de Hogeschool van Amsterdam.

14.30 uur 2017/087/CBE
15.00 uur 2017/073/CBE
15.30 uur 2017/070/CBE
16.00 uur 2017/075