Skip content

Maandag 28 mei 2018

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/038/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Technische Universiteit Delft waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie haar wegens fraude/plagiaat voor een jaar uit te sluiten van tentamens, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/189/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie om de Thesis ongeldig te verklaren, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/249 – Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van Hogeschool Inholland waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing hem te schorsen en de inschrijving te beëindigen wegens een vermoeden van fraude, ongegrond zijn verklaard.

15.00 uur 2018/038/CBE
15.30 uur 2017/189/CBE
16.00 uur 2017/249/CBE