Skip content

Vrijdag 20 april 2018 Ochtend

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2018/005/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Maastricht waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van de Bachelorthesis, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/025/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie van de Faculteit Business, Finance & Management om hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Bedrijfseconomie, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/033/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Technische Universiteit Delft waarbij het administratief beroep van appellant tegen weigering van de Examencommissie van de Faculteit Techniek, Bestuur en Management om het judicium cum laude toe te kennen voorde door hem behaalde Master Management of Technology.

10.00 uur 2018/025/CBE
10.30 uur 2018/033/CBE
11.00 uur 2018/005/CBE