Skip content

Vrijdag 22 decemberĀ 2017

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/210 – Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem in te schrijven voor het studiejaar 2017-2018, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/224.1/CBE – Verzoek om een extra tussentijdse tentamenkans voor de "course Group Theory" bij wijze van een voorlopige voorziening.
  • Zaak 2017/224/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE bij het administratief beroep van appellant tegen de afwijzende beslissing op het verzoek van een extra tentamenkans, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/153 – Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht waarbij het bezwaar van appellant tegen het door de selectiecommissie in het kader van de decentrale selectie toegekende rangnummer voor de opleiding Geneeskunde, ongegrond is verklaard.

10.00 uur 2017/210
10.30 uur 2017/224.1 en 2017/224