Skip content

Vrijdag 23 februariĀ 2018

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/240.4 – Verzoek om herziening van uitspraak CBHO 2014/181 van 11 maart 2015.
  • Zaak 2017/229/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Rotterdam waarbij het administratief beroep tegen de afwijzende beslissing van de Examencommissie van de Willem de Kooningacademie op het verzoek tot herbeoordeling van het eindexamen, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/234/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Erasmus universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie om hem namens de decaan van Erasmus School of Law een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Fiscaal Recht, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.
  • Zaak 2017/217/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie om haar namens de decaan een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding tot Leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in wiskunde, ongegrond is verklaard.

14.00 uur 2017/240.4
14.30 uur 2017/229/CBE
15.00 uur 2017/234/CBE
15.30 uur 2017/217/CBE