Skip content

Vrijdag 23 maart 2018

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/244/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie Economie en Bedrijfskunde om haar namens de decaan een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/008 – Beroep tegen de beslissing van Saxion Hogeschool waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering het door hem betaalde collegegeld deels te restitueren, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/150/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Protestantse Theologische universiteit (PThU) waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beoordeling van de masterthesis voor de opleiding Predikantschap, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/002 – Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van de directeur van de dienst Administratie, Informatievoorziening en Control om hem niet in te schrijven voor de opleiding Wiskunde, ongegrond is verklaard.

14.30 uur 2017/244/CBE
15.00 uur 2018/008
15.30 uur 2018/002
16.00 uur 2017/150/CBE