Skip content

Vrijdag 25 augustusĀ 2017

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/072/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Europese Studies, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/089.2 – Verzet tegen de uitspraak van de Voorzitter van het College van 19 juni 2017 waarbij het beroep van appellant niet-ontvankelijk is verklaard.
  • Zaak 2017/022.4 – Verzoek om herziening van uitspraak CBHO 2017/022 van 17 juli 2017 waarbij het beroep van appellant gegrond, en het administratief beroep ingesteld bij het CBE van Hogeschool Inholland alsnog niet-ontvankelijk is verklaard.