Skip content

Vrijdag 27 oktoberĀ 2017

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/109/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Open Universiteit waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling (cijfer 6) van het Empirisch afstudeeronderzoek klinische psychologie, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/129/CBE – Beroep tegen de beslissing van CBE NHL Hogeschool, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de Opleiding Technische Bedrijfskunde hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.
  • Zaak 2017/132 – Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing haar geen afstudeersteun toe te kennen, wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk is verklaard.

14.30 uur 2017/109/CBE
15.00 uur 2017/129/CBE