Skip content

Vrijdag 29 juni 2018 middag

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2018/048/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Utrecht waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing om haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de Lerarenopleiding Duits , ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/084/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de directeur van het Domein Business, Finance & Law om hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding AD Bedrijfseconomie, wederom ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/073/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep van appellante tegen de weigering van de Examencommissie Lerarenopleidingen voor de tweede graad om haar vrijstelling te verlenen voor een praktijkonderzoek, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/071.5/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van 12 maart 2018 waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie hem niet toe te laten tot het afstudeertraject, ongegrond is verklaard.

14.30 uur 2018/048/CBE
15.00 uur 2018/084/CBE
15.30 uur 2018/073/CBE
16.00 uur 2018/071.5/CBE