Skip content

Vrijdag 31 augustus 2018

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2018/072 – Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Inholland waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering collegegeld te restitueren, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/081/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Leiden, waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie Neerlandistiek om hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Dutch Studies, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/090/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie Geneeskunde waarbij geen toestemming is verleend tot het volgen van derdejaars onderwijs en –tentamens omdat onvoldoende tweedejaars vakken zijn behaald, ongegrond is verklaard.

14.30 uur 2018/090/CBE
15.00 uur 2018/072/CBE
16.00 uur 2018/081/CBE