Skip content

Woensdag 10 januariĀ 2018

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/183.5 – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie om haar namens de dean van de Amsterdam School of International Business een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding International Business and Languages, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/188/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep tegen de beslissing van de examencommissie om haar namens de decaan een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/195/CBE – Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de directeur van het Domein Business, Finance &Law hem voor de opleiding AD Bedrijfseconomie VT een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard
  • Zaak 2017/219/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de manager Onderwijs & Onderzoek om hem namens de directeur van het Domein Onderwijs en Innovatie een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de Lerarenopleiding Scheikunde VT, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/220/CBE – Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie om haar namens de decaan een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Aviation, ongegrond is verklaard.

13.00 uur 2017/195/CBE
14.00 uur 2017/219/CBE
14.30 uur 2017/188/CBE
15.00 uur 2017/183.5/CBE
15.30 uur 2017/146
16.00 uur 2017/220/CBE