Skip content

Woensdag 11 oktoberĀ 2017

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/139 – Beroep tegen de beslissing van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellante tegen de weigering haar niet toe te laten tot tweede ronde van de decentrale selectie ten behoeve van de opleiding Geneeskunde, omgegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/113/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Radboud Universiteit Nijmegen waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid om de geldigheidsduur van het schakelprogramma te verlengen, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.

14.30 uur 2017/139
15.00 uur 2017/113/CBE