Skip content

Woensdag 12 april 2017

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2016/190.5/CBE – Beroep tegen de beslissing van De Haagse Hogeschool waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem niet toe te laten tot het onderwijs van het vierde jaar deels gegrond verklaard is.
  • Zaak 2016/256/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem namens de domeinvoorzitter een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Media, Informatie en Communicatie, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2016/261/CBE – Beroep tegen de beslissing van CBE Hanzehogeschool Groningen, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de Dean van het Instituut voor Bedrijfskunde hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Bedrijfskunde MER, ongegrond is verklaard
  • Zaak 2017/018/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Leiden waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie dat hij als vervangende tentamens uit het oude programma de onderdelen “Mechanismes of Siease2”en “Vraagstukken Spoedeisende Zorg”, de “Voortgangstoets MM12” en “Basic Life Support training ”dient af te ronden, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/023/CBE – Beroep tegen het besluit van het CBE van de Universiteit Leiden, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie om geen dispensatie te verlenen van het verstrijken van de geldigheidsduur van tentamens en studieresultaten alsmede tegen de weigering een diploma voor de ongedeelde opleiding te verstrekken, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/026/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Technische Universiteit Delft waarbij het beroep van appellant tegen het aan hem door de decaan van de Faculteit Luchtvaarttechniek en Ruimtevaarttechniek gegeven BNSA voor de opleiding Aerospace Engineering.
  • Zaak 2017/028/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van Van Hall Larenstein Hogeschool waarbij het beroep van appellante tegen de onvoldoende beoordeling van de afstudeeropdracht (Thesis), ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/029/CBE – Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de directeur van het AD-programma Crossmediale Communicatie, hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaal 6

14.00 uur 2017/029/CBE
14.30 uur 2017/018/CBE
15.00 uur 2017/023/CBE
16.00 uur 2016/190.5/CBE

Zaal 7

14.30 uur 2017/028/CBE
15.00 uur 2016/256/CBE
15.30 uur 2017/026/CBE