Skip content

Woensdag 12 juli 2017

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/050/CBE – Beroep tegen het besluit van het CBE van de Universiteit Leiden, waarbij het beroep van appellant tegen de weigering van de examencommissie Geneeskunde om het schorsingsbesluit van 16 februari 2012 in te trekken, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/071/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Utrecht waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie Instituut Archimedes, Faculteit Educatie haar een bindend negatief studieadvies te geven, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/085 – Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Universiteit Leiden waarbij het bezwaar van appellante tegen de wijze waarop de het Reglement decentrale selectie Geneeskunde is toegepast, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/086 – Beroep tegen de beslissing van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellante tegen de de toekenning van het rangnummer 467 voor opleiding Geneeskunde, ongegrond is verklaard.

14.30 uur 2017/050/CBE
15.00 uur 2017/085
15.30 uur 2017/071/CBE
16.00 uur 2017/086