Skip content

Woensdag 13 juni 2018 ochtend

(Incidentele zittingsdag)

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2018/046 – Beroep tegen de beslissing van de Hogeschool Leiden waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering van de manager Onderwijs- en Studentzaken (namens het college van bestuur), om appellant in te schrijven, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.
  • Zaak 2018/049 – Beroep tegen de beslissing van de Rijksuniversiteit Groningen waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem in te schrijven per 1-9-2017 omdat niet tijdig aan de betalingsverplichting is voldaan, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/040/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Leiden waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie om hem namens het bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Russische Studies, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/052/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van Zuyd Hogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de directeur van de Faculteit Maastricht of Fine Arts and Design om hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

10.00 uur 2018/046
10.30 uur 2018/049
11.00 uur 2018/040/CBE
11.30 uur 2018/052/CBE