Skip content

Woensdag 14 februari 2018 Middag

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2018/024.5 – Beroep tegen de beslissing van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellante tegen de weigering haar in te schrijven voor de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis omdat niet tijdig is voldaan aan de betalingsverplichtingen en geen vrijstelling van de vooropleidingseisen op grond van buitenlandse diploma’s is verleend, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/253/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie om wegens fraude het resultaat van de onderwijseenheid VP-PRAK2VT-1-16 ongeldig te verklaren en haar uit te sluiten van de eerstvolgende toetsgelegenheid, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/193/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie om haar namens de decaan een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Forensisch Onderzoek, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/200/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie om namens de decaan aan hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Commerciële Economie, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/202/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie om namens de decaanaan hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Commerciële Economie, ongegrond is verklaard