Skip content

Woensdag 14 februari 2018 Ochtend

(Incidentele zittingsdag)

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/204/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van de afstudeerstage (opleiding Watermanagement), ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/233/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van Fontys Hogescholen waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie van de opleiding Godsdienst – Pastoraal Werk van de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing betreffende de onvoldoende beoordeling van een stage en de daaruit voortvloeiende verplichting om aanvullend extra vakken van het nieuwe curriculum af te ronden, ongegrond verklaard is.