Skip content

Woensdag 14 maart 2018 ochtend

(Incidentele zittingsdag)

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/242/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Leiden waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de facultaire Examencommissie om hem namens het faculteitsbestuur een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/254.4 – Herziening uitspraak van 28 juli 2014 in zaak nr. 2014/063

10.00 uur 2017/098/CBE
10.30 uur 2017/242/CBE
11.00 uur 2017/208