Skip content

Woensdag 17 januariĀ 2018

(Incidentele zittingsdag)

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/252.5/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van Avans Hogeschool waarbij de afwijzende beslissing van de Examencommissie op het verzoek om tussentijds vier werkstukken te beoordelen met het oog op het afstuderen en ter voorkoming van studievertraging, ongegrond is verklaard