Skip content

Woensdag 18 juli 2018

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2018/068/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Utrecht waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Excamencommissie om haar een bindend negatief studieadvies opleiding Gebaren, Taal & Dovenstudies, gegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/075/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van het co-schap interne geneeskunde en tegen de beslissing van de Examencommissie Geneeskunde om de serie 2 co-schappen ongeldig te verklaren, niet-ontvankelijk respectievelijk ongegrond zijn verklaard.

14.00 uur 2018/068/CBE
14.45 uur 2018/075/CBE