Skip content

Woensdag 2 mei 2018 middag

(Incidentele zittingsdag)

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/227/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening om hem namens de decaan een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/056/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van Hogeschool Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de afstudeercommissie om het afstudeerwerk met een onvoldoende te beoordelen, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/037 – Beroep tegen de beslissing van De Haagse Hogeschool waarbij het bezwaar van appellant tegen de (hoogte van) het instellingscollegegeld, ongegrond is verklaard.

14.30 uur 2017/227/CBE
15.00 uur 2018/056/CBE
15.30 uur 2018/037