Skip content

Woensdag 2 mei 2018 ochtend

(Incidentele zittingsdag)

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/098/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam waarbij het beroep van appellant tegen de beoordeling van het Project Natuurkunde/Sterrenkunde en de registratiedatum van de uitslag, nu de gevraagde aanpassingen zijn/worden aangebracht, niet-ontvankelijk is verklaard.
  • Zaak 2018/036/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van het tentamen Voortgezette Wiskunde, ongegrond is verklaard.

10.30 uur 2017/098/CBE
11.00 uur 2018/036/CBE