Skip content

Woensdag 20 decemberĀ 2017

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/199/CBE – Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Leraar Engels, ongegrond is verklaard
  • Zaak 2017/181/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie van de Faculteit Gezondheid om de gemaakte herkansing niet te beoordelen omdat appellant niet voor dat tentamen stond ingeschreven, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/165/CBE – Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de directeur van de deeltijdopleiding Management Economie en Recht (MER DT) hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/191/CBE – Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep van appellant tegen het door de directeur van het Domein Business, Finance en Law verstrekte bindend negatief studieadvies voor de opleiding Bedrijfskunde, ongegrond is verklaard.

14.00 uur 2017/199/CBE
14.30 uur 2017/181/CBE
15.00 uur 2017/165/CBE
15.30 uur 2017/191/CBE