Skip content

Woensdag 22 novemberĀ 2017

(Incidentele zittingsdag)

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/211 CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Leiden waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie om haar namens het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Rechtsgeleerdheid, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/211.1 CBE – Verzoek tot een voorlopige voorziening in afwachting van een beslissing op beroep 2017/211/CBE.

11.00 uur 2017/211.1 en 211/CBE