Skip content

Woensdag 24 januariĀ 2018

(Incidentele zittingsdag)

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2018/017.5 – Beroep tegen de beslissing van de Hanzehogeschool waarbij het bewaar van appellant tegen de beslissing van het hoofd studentenadministratie om hem niet met terugwerkende kracht opnieuw in te schrijven, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/017.1

11.00 uur 2018/017.1 en 2018/017.5