Skip content

Woensdag 8 novemberĀ 2017

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/124/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de universiteit van Amsterdam waarbij het administratief beroep tegen de beslissing van de Examencommissie Geneeskunde om het tentamen Voortplanting en ontwikkeling ongeldig te verklaren en appellante te verwijzen naar de Commissie Professioneel Gedrag wegens geconstateerde fraude bij de inschrijving voor dat tentamen, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/136/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de (voorzitter) van de Examencommissie Instituut voor Bedrijfskunde waarbij sancties zijn opgeleged wegens vermeende fraude, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/137/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de (voorzitter) van de Examencommissie Instituut voor Bedrijfskunde waarbij sancties zijn opgeleged wegens vermeende fraude, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/197.1 – Verzoek tot een voorlopige voorziening om in afwachting van een beslissing op bezwaar door het College van Bestuur van de Open Universiteit te mogen deelnemen aan het tentamen Europees Recht.
  • Zaak 2017/198.1 – Verzoek tot een voorlopige voorziening om in afwachting van een beslissing op bezwaar door het College van Bestuur van de Open Universiteit te mogen deelnemen aan het tentamen Europees Recht.

14.00 uur 2017/197.1 en 2017/198.1

15.15 uur 2017/124/CBE
15.45 uur 2017/136/CBE en 2017/137/CBE