Skip content

Woensdag 9 mei 2018

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2018/009/CBE – Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Stenden Hogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Chemie, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2018/060/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van Fontys Hogescholen waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie van Fontys Hogeschool ICT dat appellant zijn zelfgekozen stage moet onderbreken en deze niet beoordeeld zal worden, ongegrond is verklaard.