Weigering om cursusgeld te restitueren

Zaak 2018/070 ging over het restitueren van cursusgeld. Het beroep is ongegrond verklaard.