Inschrijving voor Wiskunde

Zaak 2018/002 ging over de weigering tot inschrijving aan de opleiding Wiskunde van de Hogeschool Rotterdam. Het beroep is gegrond verklaard.