Melding IND studievoortgang

Zaak 2018/078 ging over de vraag of de vaststelling dat niet het vereiste aantal studiepunten is behaald en dat daarvoor geen verschonende omstandigheden kunnen worden gevonden, moet worden aangemerkt als een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb.