Griffierecht 2019

Het griffierecht wordt met ingang van 1 januari 2019 verhoogd naar €47,-.
(Staatscourant 2018, nr. 765542 d.d. 22 november 2018).