Ordemaatregel: ontzegging toegang

In de zaak 2018/110 ging het over de vraag of door appellante zorgvuldig werd omgegaan met een anonieme melding van grensoverschrijdend gedrag.